LPP/Erasmus

Program Lifelong Learning Program/Erasmus (LLP/Erasmus) je program Európskej únie (EU) na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus môžu univerzity získať od Európskej komiesie (EC) finančnú podporu na svoje aktivity európskej spolupráce.