Koordinačná rada UCM

Koordinačná rada riadi proces akademickej mobility, sleduje efektívnosť čerpania rozpočtu programu ERASMUS +, dbá na dodržiavanie Smernice rektora č. 1 o vzdelávacom programe ERASMUS+.

Doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. – Institutional Coordinator f. Program ERASMUS+
Doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.  – Member of the Coordinating Council for ERASMUS + : FMK
RNDr. Beata Vranovičová, PhD. – Member of the Coordinating Council for ERASMUS + : FPV
PhDr. Edita Poórová, Ph.D. – Member of the Coordinating Council for ERASMUS + : FSV
PhDr. Jana Polakovičová – Member of the Coordinating Council for ERASMUS + : Study department
Mgr. Simona Štefíčková – Department of International Relations
Ing. Jana Judinyová – Department of International Relations
Mgr. Jana Koišová, PhD. – Member of the Coordinating Council for ERASMUS + : IFBLR
PhDr. Peter Sokolovič, PhD. – Member of the Coordinating Council for ERASMUS + : FF