[vc_tta_accordion active_section=“0″ collapsible_all=“true“][vc_tta_section title=“ČO PONÚKA PROGRAM ERASMUS+“ tab_id=“1470897556621-2e085dae-5f44″]

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

    • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
    • Mládež v akcii
    • programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy

a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené na decentralizované a centralizované.
Decentralizované akcie sú riadené Národnými agentúrami v každej účastníckej krajine programu. Centralizované akcie sú riadené Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA). Pre záujemcov o spoluprácu s krajinami mimo EÚ a ostatnými krajinami programu (tzv. partnerské krajiny) existujú v každej národnej agentúre kontaktné body (International Contact Points) a v partnerských krajinách sú vytvorené Národné kancelárie Erasmus+ (National Erasmus+ Offices).

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Akékoľvek slovenské verejné, súkromné alebo neziskové organizácie, aktívne zapojené v týchto oblastiach, môžu požiadať o finančné prostriedky z programu za podmienok zverejnených v príslušnej Výzve na podanie žiadostí.

[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_message]09.03. 2017 – Možnosti získania pôžičiek cez Európsky investičný fond. Viac TU! [/vc_message]
[vc_tta_accordion c_position=“right“ active_section=“0″ title=“Kritériá pre prichádzajúcich Erasmus+-študentov / Criteria for Incoming Erasmus+-Students “ collapsible_all=“true“][vc_tta_section title=“Faculty of social sciences – Academic Mobility“ tab_id=“1475308395840-8aaa6873-225c“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FFACULTY_OF_SOCIAL_SCIENCES_ACADEMIC_MOBILITY.doc|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria prichádzajúcich študentov FF“ tab_id=“1475309943477-ce344e01-6e52″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FKrit%C3%A9ri%C3%A1_v%C3%BDberu_FF.doc|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria prichádzajúcich študentov FMK“ tab_id=“1475308793881-48ecaa36-5769″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2Fkrit%C3%A9ri%C3%A1_v%C3%BDberu_%C5%A1tudentov_FMK.doc|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria prichádzajúcich študentov FPV“ tab_id=“1475308795275-9fa99eea-c7f6″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FKrit%C3%A9ria_v%C3%BDberu_prich%C3%A1dzaj%C3%BAcich_FPV.doc|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria prichádzajúcich študentov FSV“ tab_id=“1475308396163-ff1097d5-396c“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FINTERN%C3%81_SMERNICA_ERASMUS_FSV.doc|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria prichádzajúcich študentov IFBLR“ tab_id=“1475308396488-56a4dc4a-3b7b“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2Fkrit%C3%A9ri%C3%A1_prich%C3%A1dzaj%C3%BAci_IFBLR.doc|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_tta_accordion c_position=“right“ active_section=“0″ title=“Kritériá pre odchádzajúcich Erasmus+-študentov / Criteria for outgoing Erasmus+-Students “ collapsible_all=“true“][vc_tta_section title=“Kritéria odchádzajúcich študentov FF“ tab_id=“1475563127695-0e17d9e6-223c“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FKrit%C3%A9ri%C3%A1_Erazmus_FF.doc|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria odchádzajúcich študentov FMK“ tab_id=“1475563127365-d6875dd1-52c6″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2Fkrit%C3%A9ri%C3%A1_v%C3%BDberu_%C5%A1tudentov_FMK.doc|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria odchádzajúcich študentov FPV“ tab_id=“1475563127041-27412978-3bf3″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FKrit%C3%A9ria_v%C3%BDberu_odchadzaj%C3%BAcich_FPV.doc|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria odchádzajúcich študentov FSV“ tab_id=“1475563126387-a4bbf6b1-7986″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FINTERN%C3%81_SMERNICA_ERASMUS_FSV.docx|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria odchádzajúcich študentov IFBLR“ tab_id=“1475563126713-862672de-49c3″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2Fkrit%C3%A9ri%C3%A1_odch%C3%A1dzaj%C3%BAci_IFBLR.docx|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_tta_accordion active_section=“0″ no_fill=“true“ collapsible_all=“true“ title=“Erasmus +“][vc_tta_section title=“Erasmus+ -všeobecné informácie“ tab_id=“1475307665701-6a52597f-bde3″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2Fbilateral_agreement_form_EN_2.doc|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Vyhlásenie o súhlase univerzity so zásadami programu Erasmus+“ tab_id=“1478590498854-aa2662c7-964a“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ color=“pink“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.ucm.sk%2Fdocs%2Fdokumenty%2Fzahranicie%2Ferap-erasmus_policy_statement.pdf|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020″ tab_id=“1470834542035-04a6ed8a-4170″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ color=“pink“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.ucm.sk%2Fdocs%2Fdokumenty%2Fzahranicie%2FErasmus_Charter_for_Higher_Education_2014_2020.pdf|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Bilaterálna zmluva na roky 2017-2021″ tab_id=“1470835218598-336930c6-0826″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fzv-bilateral_agreement_2017-2021.doc|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Postup pri uzatváraní bilaterálnych zmlúv“ tab_id=“1470835290630-7ecb71c2-d0ac“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ color=“pink“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.ucm.sk%2Fdocs%2Fdokumenty%2Fzahranicie%2Fpostup_pri_uzatvarani_bilateralnych_zmluv.pdf|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“ISCED kódy na roky 2014-2020 – smernica“ tab_id=“1470835330586-436f77a4-f9ba“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ color=“pink“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.ucm.sk%2Fdocs%2Fdokumenty%2Fzahranicie%2Ferap-isced_kody_2014_2020.pdf|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“ISCED kódy na roky 2014-2020 – tabulka “ tab_id=“1470835396235-ad6c540d-13aa“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ color=“pink“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.ucm.sk%2Fdocs%2Fdokumenty%2Fzahranicie%2Ferap-isced_kody_2014_2020_tabulka.pdf|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Sadzby grantov studentov a zamestnancov“ tab_id=“1470835455215-6e6f87f2-5de7″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ color=“pink“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.ucm.sk%2Fdocs%2Fdokumenty%2Fzahranicie%2Ferap-sadzby_grantov_zamestnanci_a%2520_studenti.pdf|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Príručka k programu Erasmus+“ tab_id=“1470835484922-df3435ed-b6fe“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ color=“pink“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.ucm.sk%2Fdocs%2Fdokumenty%2Fzahranicie%2Ferasmusplus_prirucka_en.pdf|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Distance Calculator“ tab_id=“1470835521475-a874f7c7-3180″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ color=“pink“ link=“url:http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fprogrammes%2Ferasmus-plus%2Ftools%2Fdistance_en.htm|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Zoznam bilaterálnych dohôd v programe Erasmus+“ tab_id=“1470835553115-4a473de4-2740″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-excel-o“ color=“vista_blue“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fzv-zoznam_bilateralnych_dohod_obdobie-2014-2020.xlsx|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_tta_accordion c_position=“right“ active_section=“0″ title=“Kritéria pre prichádzajúcich pedagógov, resp. zamestnancov na Erasmus+-mobilitu/ Criteria for Incoming Teaching Staff/ Staff within the Erasmus+-Programme“ collapsible_all=“true“][vc_tta_section title=“Kritéria pre prichádzajúcich učiteľov, resp. zamestnancov FMK UCM/ Criteria for Incoming Teaching Staff/ Staff of the Faculty of Mass Media Communication of UCM“ tab_id=“1470897929603-0d6515f2-1f4f“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2Fkrit%C3%A9ri%C3%A1_v%C3%BDberu_%20prich_pedag%C3%B3gov_FMK.doc|title:SK||“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FFinal_Edit_II_Criteria.docx|title:EN||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria pre prichádzajúcich učiteľov, resp. zamestnancov FF UCM/ Criteria for Incoming Teaching Staff/ Staff of the Faculty od Arts of UCM“ tab_id=“1470898225934-fade91c7-c1cc“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FKrit%C3%A9ri%C3%A1_prich_pedag%C3%B3gov_FF.doc|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_tta_accordion c_position=“right“ active_section=“0″ title=“Kritéria pre odchádzajúcich pedagógov / Criteria for outgoing teachers“ collapsible_all=“true“][vc_tta_section title=“Kritéria pre odchádzajúcich pedagógov FF“ tab_id=“1475758002210-4cff4eb1-6561″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FKrit%C3%A9ri%C3%A1_Erazmus_FF_%20odchadzaj%C3%BAci_pedag%C3%B3g.doc|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria pre odchádzajúcich pedagógov FMK“ tab_id=“1475758275086-3fe67d24-c13c“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2Fkrit%C3%A9ri%C3%A1_v%C3%BDberu_odchadzaj%C3%BAcich_pedag%C3%B3gov_FMK.doc|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria pre odchádzajúcich pedagógov FPV“ tab_id=“1475758274151-65d32dfe-d414″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FKrit%C3%A9ria_v%C3%BDberu_odchadzaj%C3%BAcich_aprich%C3%A1dzaj%C3%BAcich_pedag%C3%B3gov_FPV.doc|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Kritéria pre odchádzajúcich pedagógov FSV“ tab_id=“1475758273050-2ce1f616-1aab“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Ferasmus.ucm.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdoc%2FFACULTY_OF_SOCIAL_SCIENCES_ACADEMIC_MOBILITY_EMPLOYEES.doc|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_tta_accordion c_position=“right“ active_section=“0″ title=“Erasmus Student Network“ collapsible_all=“true“][vc_tta_section title=“Ponuky na stáže v rámci programu Erasmus+“ tab_id=“1475565750474-447ab752-310d“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-word-o“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.ucm.sk%2Fdocs%2Fdokumenty%2Fzahranicie%2Fdatabazy_erasmus_2015.docx|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Student Guidebook 2015″ tab_id=“1475565750829-970b819e-7431″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ color=“pink“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.ucm.sk%2Fdocs%2Fdokumenty%2Fzahranicie%2Ferasmus_student_guidebook_2015.pdf|title:Stiahnu%C5%A5||“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Student Guidebook 2016″ tab_id=“1475565751186-660948f5-b14c“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-globe“ color=“peacoc“ link=“url:https%3A%2F%2Fesn.org%2Fstudentguidebook|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_tta_accordion c_position=“right“ active_section=“0″ title=“Podprogramy Erasmus+“ collapsible_all=“true“][vc_tta_section title=“Strategické partnerstvá“ tab_id=“1470898572228-001be15c-70e9″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-globe“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.sk%2Findex.php%3Fsw%3D734|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ako získať finančný príspevok Erasmus+“ tab_id=“1470898572469-a15a7199-a1c4″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-globe“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.sk%2Findex.php%3Fsw%3D41%26submenu%3D11%26vyzva%3D0|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Výzvy na podávanie grantov“ tab_id=“1470898572704-0431c9b9-cc3e“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-globe“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.sk%2Findex.php%3Fsw%3D41%26submenu%3D12%26vyzva%3D0%20|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Príručky pre žiadateľov“ tab_id=“1470899221122-87d39527-ccb1″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-globe“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.sk%2Findex.php%3Fsw%3D41%26submenu%3D13%26vyzva%3D0|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Formuláre žiadostí“ tab_id=“1470899220187-aa481a10-cbab“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-globe“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.sk%2Findex.php%3Fsw%3D41%26submenu%3D16%26vyzva%3D0%20|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Prezentácie“ tab_id=“1470899218776-d240aa7d-cd12″][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-globe“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.sk%2Findex.php%3Fsw%3D26%20|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Spolupráca s partnerskými krajinami“ tab_id=“1470899625070-df0b5634-de0e“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-globe“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.sk%2Findex.php%3Fsw%3D735|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Spolupráca s partnerskými krajinami – dokumenty, príručky“ tab_id=“1470899620727-f44bc801-95ad“][vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-globe“ color=“peacoc“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.erasmusplus.sk%2Findex.php%3Fsw%3D41%26submenu%3D14%26vyzva%3D0|title:Link|target:%20_blank|“][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[padding_spacer space_count=“4″]