Euraxess

Bulletin SAIA 2/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 1/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/.

Témou čísla sú štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko.

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, · Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov, ·      Štipendiá Akcie pre diplomantov, ·      Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2017 môžu uchádzať uchádzači z technických odborov).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

–          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2017

–          Výber štipendistov: začiatok mája

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • spoluprácu mladých výskumníkov,
  • podporu doktorátov pod dvojitým vedením, · realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills, ·      prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

–          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2017

–          Schvaľovanie projektov: začiatok mája

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

Ďalšie študijné pobyty

Slovenský národný portál Euraxess určený slovenským výskumníkom, ktorí majú záujem o pobyt v zahraničí

19.04.2016 Národný štipendijný program – Výzva na predkladanie žiadostí pre uchádzačov zo Slovenska aj zo zahraničia pre akademický rok 2016/2017 – je otvorená
Uzávierka:
– on-line: 30. apríla 2016 do 16:00 hod.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress