Špeciálne granty na AR 2017/2018

Špeciálne granty na AR 2017/2018

  • 1eu-erasmus_1

 Výzva 2017 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby

 Národná agentúra programu Erasmus+ vyhlasuje Výzvu  na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby. Študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus mobilitu v rámci Výzvy 2017, môžu na základe tejto výzvy požiadať o špeciálny grant.

Výzva sa týka študentov a zamestnancov vybraných na mobilitu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018, ktorí si môžu nárokovať grant pre špeciálne potreby.

Uchádzač o mobilitu si špeciálnymi potrebami si vyplní prihlášku a doručí ju na referát zahraničných stykov do 10.5.2017 v tlačenej aj v elektronickej podobe spolu s povinnými prílohami (kópia preukazu ZŤP, akceptačný list prijímajúcej univerzity, v ktorom potvrdzuje, že je oboznámená s postihnutím alebo špeciálnou potrebou prijímaného študenta / zamestnanca a môže mu zabezpečiť primerané zariadenie a podporu). Referát zahraničných stykov podá súhrnnú žiadosť za celú univerzitu do 31.5.2017 na Národnú agentúra programu Erasmus+.

Žiadateľ o grant na špeciálne potreby v prihláške uvedie výšku reálnych nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb. Je dôležité,  aby požadovaná výška nákladov bola reálna a čo najpresnejšia. Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov po návrate z mobility.  Svojej vysokej škole musí predložiť všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.).

Prihláška ZŤP 2017

Výzva pre ZŤP študentov / zamestnancov

Staň sa členom AIESEC !

  • 15431882504_cfa754b6c2_b

 

Absolvent pripravený pre svet.

Byť členom AIESEC znamená byť súčasťou obrovskej medzinárodnej komunity mladých ľudí, ktorí sa chcú neustále rozvíjať a vo svete ich toho zaujíma viac, ako len oni sami.

Ako člen organizácie získaš už od začiatku príležitosti, prostredníctvom ktorých sa budeš učiť v praxi a nielen z kníh, vystúpiš zo svojej zóny komfortu a zažiješ úspechy aj sklamania v podporujúcom prostredí.

Pokiaľ chceš stále zdokonalovať nielen seba, ale aj svet okolo, tak hľadáme práve Teba! Nemôžeme Ti sľúbiť, že to bude ľahké, ale vieme Ti zaručiť, že to bude stáť za to.

Registrácia TU. 

 

Štipendijný pobyt na Kube AKTUALIZOVANÉ

  • kuba

Možnosť prihlásiť sa na vybrané štipendijné pobyty na Kube, ktoré vybraní štipendisti budú realizovať v ak. roku 2017/18 v zmysle medzištátnej dohody medzi ministerstvami školstva SR a Kuby. Študenti sa prihlasujú u prodekanov pre zahraničie, resp. pre vzdelávanie svojej fakulty.

Podmienky TU .

Zoznam nominovaných TU. 

Erasmus+ Medzinárodná mobilita s partnerskými krajinami/K107 – Výzva 2017

  • eu-erasmus_1

Národná agentúra programu Erasmus+ zverejnila výzvu na predkladanie projektov na Medzinárodnú mobilita s partnerskými krajinami/K107. Termín na predloženie prihlášky / projektu je 2.12.2017 o 12.00 hod.

Formulár žiadostí nájdete: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=260&vyzva=0

Ďalšie informácie, pokyny a prezentácie nájdete: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=26

Aktualizované | Poďte sa učiť ČÍNŠTINU !

  • cina_01

O Z N A M

Oznamujeme všetkým záujemcom o kurz čínskeho jazyka, že vyučovanie bude prebiehať v budove UCM v JAMe a to na 2. posch. č.d.2 JC.

 Vyučovanie: vždy v stredu

1.kurz: 13.30 hod.-15.00 hod

2.kurz: 15.30 – 17.00 hod.

        

navrh2- A4-trnava

Informačný deň SAIA

  • Infodeň_UCM_28.9.2016

SAIA, n.o. v Nitre pozýva študentov, doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov na informačný deň o štúdiu v zahraničí.

28.9. 2016 (v stredu) o 10:00 – 12:00

UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala

Leták

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress