Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.

Fakulty

Pred 19 rokmi sa v Trnave začal písať príbeh, ktorý sa píše dodnes.
Jeho súčasťou je veľké množstvo úspešných ľudí a všetkých ich spája jedno miesto, jedna škola – Fakulta masmediálnej komunikácie. Nájdete tu tých najlepších priateľov, zažijete nezabudnuteľné okamihy a zážitky, naučíte sa mnoho užitočných vecí, prežijete veľa zábavy – a zapadnete do jednej veľkej rodiny. Do rodiny Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: www.fmk.ucm.sk

Fakulta prírodných vied sa stala významnou inštitúciou novozaloženej Univerzity sv. Cyrila a Metoda hneď po jej konštituovaní. Založenie fakulty vychádzalo z poznania, že prírodné vedy vždy boli a budú aj naďalej primárnym faktorom celospoločenského rozvoja.

Vychovali sme už rad odborníkov z odboru informatiky, chémie a biotechnológií, ktorí sa bez problémov uplatnili v praxi, podnikových a vedeckovýskumných inštitúciách. K realizácii cieľov Fakulty prírodných vied významne prispieva spolupráca s dôležitými rezortnými výskumnými pracoviskami, ústavmi SAV a vysokými školami doma a v zahraničí.

Študentom ponúkame atraktívne študijné programy v oblasti informatiky, chémie, biotechnológií a biológie. Plánujeme  sa rozšíriť aj o ďalšie študijné programy  biofyziku, či environmentalistiku.

Rozvoj našej fakulty sa koná na viacerých frontoch, ako obstarávanie nových vedeckých prístrojov a infraštruktúry, inovácia študentských a vedeckých laboratórií a podobne.

Neváhajte a pridajte sa k nám: http://fpv.ucm.sk/sk/

12

Galéria

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress