Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentovi dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií.

Fakulty

Pred 19 rokmi sa v Trnave začal písať príbeh, ktorý sa píše dodnes.
Jeho súčasťou je veľké množstvo úspešných ľudí a všetkých ich spája jedno miesto, jedna škola – Fakulta masmediálnej komunikácie. Nájdete tu tých najlepších priateľov, zažijete nezabudnuteľné okamihy a zážitky, naučíte sa mnoho užitočných vecí, prežijete veľa zábavy – a zapadnete do jednej veľkej rodiny. Do rodiny Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave: www.fmk.ucm.sk

Galéria

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress