Úvod Aktuality Špeciálne granty na AR 2018/2019

Špeciálne granty na AR 2018/2019

284
ZDIEĽAŤ

Výzva 2018 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby

Národná agentúra programu Erasmus+ vyhlasuje Výzvu  na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby. Študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus mobilitu v rámci Výzvy 2018, môžu na základe tejto výzvy požiadať o špeciálny grant.

Výzva sa týka študentov a zamestnancov vybraných na mobilitu ERASMUS+ v akademickom roku 2018/2019, ktorí si môžu nárokovať grant pre špeciálne potreby.

Prihlášku účastníka so špeciálnymi potrebami podávajú študenti aj zamestnanci VŠ na predpísanom formulári spolu s príslušnými dokladmi – kópiou preukazu ZŤP a akceptačným listom z prijímajúcej inštitúcie.

Uchádzač o mobilitu si špeciálnymi potrebami si vyplní prihlášku a doručí ju na referát zahraničných stykov do 16.5.2017 v tlačenej aj v elektronickej podobe . Referát zahraničných stykov podá súhrnnú žiadosť za celú univerzitu do 31.5.2018 na Národnú agentúra programu Erasmus+.

Pre diagnózy celiakia a diabetes stanovila národná agentúra spolu s Výberovou komisiou pre program Erasmus+ denné sadzby v závislosti od prijímajúcej krajiny – viď tabuľka v dokumente Výzva pre ZŤP študentov a zamestnancov 2018.

Žiadateľ o grant na špeciálne potreby v prihláške uvedie výšku reálnych nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb. Je dôležité,  aby požadovaná výška nákladov bola reálna a čo najpresnejšia. Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov po návrate z mobility.  Svojej vysokej škole musí predložiť všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.).

 

Výzva pre ZŤP študentov a zamestnancov 2018

Prihláška účastníka mobility so špeciálnymi potrebami

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here