Úvod Aktuality Správa z aktívnej účasti na 1. medzinárodej konferencii o kúpeľníctve

Správa z aktívnej účasti na 1. medzinárodej konferencii o kúpeľníctve

210
ZDIEĽAŤ

Správa z aktívnej účasti na 1. medzinárodej konferencii o kúpeľníctve: Prospects, opportunities and challenges in business, medical tourism and society. v Grécku, Thermopylae –Lamia, zo dňa: 15.-16. Septembra 2017.

 

Zahraničná služobná cesta, ktorá bola uskutočnená v Grécku  Thermopylae, Lamia  dňa: 15.-16.Sept.2017 na vyžiadanie a povzanie  veľyslanectva  SR v Aténach  – Ambasádorkou Darinou Kubincovou a veľvyslankyňou  SR v Aténach Ivetou Hricovou , ďalej vice Prezidenta of Thermal Springs of centrál greece and Thessaly Network , Nikolasa Stavrogiannisa  a  prezidentkou of Thermal Springs of Centrál Greece and Thessaly Network Mrs Elen Efstathiou Spanou .

 

Grécko má z hľadiska kúpeľníctva výnimočné bohatstvo, ktoré však nedostatočne využíva. Hoci význam zdravotného turizmu v Grécku rastie, stovky termálnych prameňov s liečivými účinkami v Grécku sú nevyužívané z dôvodu nedostatočne vybudovanej infraštruktúry a nedostatku skúseností s terapeutickými účinkami prameňov. Súčasná grécka kúpeľná kultúra je orientovaná skôr na relaxačné pobyty než na kúpeľnú liečbu.

Slovensko naopak je známe dlhoročnou tradíciou kúpeľníctva a množstvom prameňov liečivých minerálnych vôd. Zdravotný turizmus na Slovensku bol dlhé roky cielene budovaný ako produkt so silným medicínskym zázemím a je úzko spojený s prevenciou, liečbou a rehabilitáciou. Kúpeľné  liečebné metódy zaznamenali významné úspechy. Liečivé účinky minerálnych vôd potvrdzujú nielen stáročné skúsenosti lekárov, ale aj priaznivé výsledky vedeckých výskumov, zameraných na objektivizáciu liečebného efektu kúpeľnej liečby. Uznanie kvalifikovanej zdravotníckej starostlivosti a rehabilitácie v kúpeľoch bolo premietnuté do zákonnej úpravy o kúpeľnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Aj v tejto oblasti môže byť právna úprava kúpeľníctva v SR prepojená na poskytovanie kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia inšpiráciou pre grécky zdravotnícky sektor.

Pre slovenské inštitúcie predstavuje Grécko obrovský nevyužitý potenciál a celú škálu príležitostí pri budovaní a rozvoji kúpeľníctva, a to vo forme odovzdávania svojich skúseností know – how, technickej pomoci a vzdelávania.  Priestor pre spoluprácu sa črtá v oblastiach ako  komplexný fyzikálno-chemický rozbor vody, expertíza o vplyve účinkov jednotlivých termálnych prameňov na ľudský organizmus a odborná príprava budúcich lekárov, fyzioterapeutov a špecializovaných pracovníkov v oblasti kúpeľníctva.

Práve tu bola obrovská príležitosť aj pre Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univertzity Cyrila a Metoda v Trnave ktorý zabezpečuje kvalitnú úroveň vzdelávania študentov v odboroch fyzioterapie a  pripravuje absolventov do praxe.

Prvú príležitosť na výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov s gréckymi partnermi ponúkla 1. medzinárodná konferencia o kúpeľníctve: Prospects, opportunities and challenges in business, medical tourism and society.

Organizátorom podujatia boli Mestský úrad Lamia, DIAM (Thermal Springs of Central Greece and Thessaly Network) a Veľvyslanectvo ČR v Aténach.  Oficiálneho slávnostného otvorenia konferencie sa za grécku stranu zúčastnili vysokí predstavitelia vlády: Nikos Kotzias, minister zahraničných vecí /alternát Giorgios Tsipras, GT pre medzinárodné ekonomické vzťahy; Andreas Xanthos, minister zdravotníctva; Eleni Kountoura, ministerka turizmu a Panagiotis Kourouplis, minister pre námorníctvo a ostrovy.

Na podujatí za SR sa zúčastnil podpredseda SAV p. RNDr. Pavol Siman, PhD.,  Riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR p. RSc. Martin Smatana a doktorantka UCM – Trnava, Ing. Bc. Janka Korcová.

Na kongrese sme  v rámci prezentácii, posterov  i v osobných rozhovoroch s  úspechom reprezentovali UCM – Trnave, IFBLR Piešťany a nadviazali  sme  kontakty na ďalšiu spoluprácu s dvoma univerzitami v Grécku . Jednanie sa posunulo aj v rámci ERASMUS+.     Vvstala ponuka zo strany  pána prorektora Strimpakosa  na spoluprácu v rámci programu ERASMUS+, Faculty of Health and Welfare services ,Technological Institute of Lamia, ktorá má 7000 študentov a okrem inštitútu hore uvedeného aj iné pracoviská, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre iné fakulty.

 

 

 

V Piešťanoch  20. 09.2017                                 MUDr. Ján Mašán, PhD.

UCM – Trnava, IFBLR Piešťany

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here