Úvod Aktuality Špeciálne granty na AR 2017/2018

Špeciálne granty na AR 2017/2018

178
ZDIEĽAŤ

 Výzva 2017 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby

 Národná agentúra programu Erasmus+ vyhlasuje Výzvu  na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby. Študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus mobilitu v rámci Výzvy 2017, môžu na základe tejto výzvy požiadať o špeciálny grant.

Výzva sa týka študentov a zamestnancov vybraných na mobilitu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018, ktorí si môžu nárokovať grant pre špeciálne potreby.

Uchádzač o mobilitu si špeciálnymi potrebami si vyplní prihlášku a doručí ju na referát zahraničných stykov do 10.5.2017 v tlačenej aj v elektronickej podobe spolu s povinnými prílohami (kópia preukazu ZŤP, akceptačný list prijímajúcej univerzity, v ktorom potvrdzuje, že je oboznámená s postihnutím alebo špeciálnou potrebou prijímaného študenta / zamestnanca a môže mu zabezpečiť primerané zariadenie a podporu). Referát zahraničných stykov podá súhrnnú žiadosť za celú univerzitu do 31.5.2017 na Národnú agentúra programu Erasmus+.

Žiadateľ o grant na špeciálne potreby v prihláške uvedie výšku reálnych nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb. Je dôležité,  aby požadovaná výška nákladov bola reálna a čo najpresnejšia. Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov po návrate z mobility.  Svojej vysokej škole musí predložiť všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.).

Prihláška ZŤP 2017

Výzva pre ZŤP študentov / zamestnancov

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokBulletin SAIA 4/2017
Ďalší článokBulletin SAIA 5/2017